Berit Alvestrand

Daglig lederNøkkel­ferdigheter

Ledelse, Tjenestedesign, Prosjektledelse, Design ThinkingErfaringer fra

NTNU, Sparebank1 SMN, Eiendomsmegler1 Midt-Norge, Statens Innkrevingssentral, BN Bolig, Autronica


Berit har en mastergrad fra Industriell design ved NTNU, der hun var den første til å være uteksaminert som med en masteroppgave innen tjenestedesign. Siden har hun jobbet som designer og teamleder, både inhouse og som konsulent, før hun ble medeier og COO i Nice Industridesign. Å lede og bygge selskap gav mersmak, så da Nice ble solgt høsten 2023 var å ta over roret i Funktive et naturlig neste steg.

Som designer har hun hatt oppgaver som har strukket seg fra tidlig fase forretnings- og tjenesteutvikling, til tett samarbeid med utviklere frem til lansering. Hun har erfaring både som prosjektleder og utøvende designer i skjæringspunktet mellom tjenestedesign og digital design. Som designer går hun systematisk til verks for å skaffe oversikt over de mest sentrale problemstillingene og få de ulike aktørene i spill slik at målsetningene kan konkretiseres og teamet dermed gjøres handlekraftig med klare oppgaver.

Berit er ikke bare en leder og lagspiller, men bygger fellesskap for å løse problemer. Dette har resultert i en rekke ulike konstellasjoner av møteplasser og konsepter for å skape samhold og fremdrift både for grupper og enkeltindivider – faglig, sosialt og for helsa. Tilhørighet er viktig, hun lar seg lett engasjere og er typisk fanebærer for internkulturen der hun er.

Roller

  • Tjenestedesigner
  • Prosjektleder
  • Strategisk designer