Andreas Johnsen

SeniorkonsulentNøkkel­ferdigheter

Angular, TypeScript, KotlinErfaringer fra

Kodeworks, TietoEvry, OneSettle


Andreas er en svært allsidig fullstack-utvikler med mastergrad i datateknikk fra NTNU. Han har jobbet med varierte arbeidsoppgaver, fra lavnivå til sluttbrukernivå, i en rekke programmeringsspråk og protokoller.

De siste årene har han jobbet med å forbedre TietoEvrys nettbankplattform som utvikles i Angular og Typescript/Javascript. Men i tillegg til dette har Andreas gjort oppgradering av rammeverket, utvikling av DevOps-pipelines og opprettelse av et felles komponentbibliotek for universell utforming. Nettbankplatformen er en whitelabel-løsning med utgivelser annenhver uke, og flere utviklingsteam jobber på platformen kontinuerlig. Dette setter store krav til at løsningen er robust men også at arbeidsprosessene hele tiden effektiviseres.

Tidligere har han jobbet med mange forskjellige serverløsninger, primært med Scala, ofte i kombinasjon med Java. Han har også jobbet med diverse apper for Android, og i begge ender er det applikasjonssikkerhet som har stått i fokus.

Andreas er god på å eksperimentere med nye løsninger og er kreativ samtidig som han har en bred fundamental forståelse. Ettersom han er glad i dataspill får han brukt dette i hobbyprosjekter rundt spilldesign. Han er ivrig deltaker i spill-jammen Ludum Dare, hvor han må planlegge, kode, produsere kunst/musikk/tekst til, og utvikle et dataspill alene på 48 timer.

Roller

  • Utvikler
  • Arkitekt